Prosessen

Hovedprosessen er stort sett den samme i alle prosjekter, og den er noe annerledes enn prosessen i tradisjonelle plassbygde prosjekter. Hovedforskjellen er at vi bruker langt mer energi på planlegging og prosjektering, slik at alle detaljer er definert før vi går i gang med produksjonen. Videre så kan vi produsere elementer og betong parallelt såfremt vi har kapasitet til dette.

I. KONTRAKT:

 • Kunden sender tegninger og beskrivelser av sitt prosjekt
 • Flere tilbud utvikles, parallelt med at arkitektur og materialvalg defineres
 • Når partene er enige om leveransebeskrivelse, pris, fremdrift m.m. inngås kontrakt

II. PROSJEKTERING:

 • Novicon koordinerer prosjekteringen med alle fag for å sikre en helhet i prosjektet
 • Arkitektoniske tegninger konverteres til ingeniørtegninger og produksjonstegninger
 • Eventuell brann- og lydprosjektering, samt statiske beregninger og fundamentplan

III. PRODUKSJON:

 • Innkjøp av vinduer, dører og kritiske komponenter gjøres før produksjonsstart
 • Alle elementer produseres industrielt og dette sikrer en stabil og høy kvalitet
 • Alle elementer pakkes og emballeres og gjøres klar til transport

IV. MONTERING:

 • Novicon koordinerer fremdriften for alle fag, frem til overtakelse
 • Første delmål er «tett bygg», og det oppnås som regel i løpet av en ukes tid
 • Deretter jobber vi med utvendig finish mens de tekniske fagene monterer skjult-anlegg innvendig. Til slutt monterer vi gips på alle vegger og himlinger
 • Ved totalentrepriser fullfører vi neste fase med sparkling, maling, gulvbelegg, listverk, flislegging, innredninger, dører, etc.